Leles

http://leles.sk/clanok/1/zakladne_informacie.html

Základné informácie

Obec Leles sa nachádza v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v blízkosti rieky Latorica.

Vyvinula sa zo sídliska, ktorého existenciu datujeme už do 9. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1182. V tomto období tu bol založený premonštrátsky kláštor. Leleské prepošstvo tvorilo svojho času administratívnoprávne centrum. Vďaka výhodnej polohe sa Leles vyvíjal ako obchodné mestečko. Darilo sa tu i poľnohospodárskej činnosti a to najmä vinohradníctvu a záhradníctvu. K obci bola v roku 1941 pridružená dedina Kapoňa. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1287.

Obec Leles je mimoriadne bohatá na historické pamiatky. Budova kláštora premonštrátov bola niekoľkokrát rekonštruovaná. Sídlila tu škola. V 14. storočí vznikol, ako jeho južné krídlo, gotický rímskokatolícky kostol. Sakrálnou pamiatkou Lelesa je i klasicistický reformovaný kostol z 19. storočia.

V Lelesi dnes žije takmer 2000 obyvateľov, čím sa radí k väčším obciam regiónu Zemplín. Obec je zriaďovateľom základnej školy a materskej školy. Jej obyvatelia majú k dispozícii i základnú zdravotnú starostlivosť, nájdete tu tiež lekáreň. Dom smútku bol vybudovaný tak priamo v Lelesi, ako aj v jeho miestnej časti Kapoňa.

Pôsobia tu viaceré spolky a to najmä telovýchovného charakteru. K najaktívnejším radíme klub lukostrelcov, či skautský oddiel. Ku kultúrnospoločenskému programu v obci prispieva miestny klub dôchodcov.

Sever chotára obce tvoria krásne prírodné zákutia lužného lesa, v povodí Latorice. Miestne močiare boli, vďaka bohatej faune a flóre, vyhlásené za chránené. Zachovali sa i mŕtve ramená Tisy a jej pieskové nánosy.

Okres: Trebišov
Mikroregión: Medzibodrožie
Prvá písomná zmienka: 1182
Nadmorská výška: 100 m.n.m.
Počet obyvateľov: 1845
Výmera katastra: 3368 ha
Časti obce: Kapoňa

 
13.4.2011 | Pridal: Admin | O obci | čítané: 18056 krát